Usługi księgowe

ikona kalkulatoraOferujemy usługi księgowe dla osób fizycznych i firm. Nasze usługi umożliwiają kontrolę finansów przedsiębiorstwa oraz prowadzenie obowiązkowego rejestru rozliczeń wynikających z rodzaju prowadzonej działalności. W zależności od indywidualnych potrzeb zapewniamy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych oraz ewidencji ryczałtowej. W ramach usług księgowych zajmujemy się m.in. bieżącym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, przygotowaniem miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatkowych, a także prowadzeniem ewidencji środków trwałych. Sporządzamy również sprawozdania finansowe. Zarówno uproszczoną, jak i pełną księgowość prowadzimy w sposób rzetelny i skrupulatny, gwarantując terminowe wykonanie wszystkich rozliczeń i zgłoszeń.

Nasza oferta usług księgowych obejmuje m.in.:

  • ewidencjonowanie przychodów, wydatków i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów ,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach handlowych,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
  • sporządzanie wniosków kredytowych.