Rejestracja i reprezentacja firmy

ikona teczkiNaszym Klientom świadczymy usługi związane z rejestracją działalności i reprezentacją firmy przed organami administracyjnymi. Oferujemy pomoc w podjęciu kluczowych decyzji co do formy działalności i organizacji formalności związanych z założeniem firmy. Zapewniamy również fachowe doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz pomoc w pozyskaniu dodatkowych funduszy np. w postaci kredytu. Naszym Klientom podpowiadamy najbardziej efektywne organizacyjnie i optymalne kosztowo oraz podatkowo rozwiązania.

Osobom prowadzącym działalność oferujemy reprezentowanie firmy przed organami administracji państwowej – ZUS, US, GUS i PIP. Sporządzamy i dostarczamy niezbędną dokumentację, kontaktujemy się z organami i w razie potrzeby składamy stosowne wyjaśnienia. Naszych Klientów reprezentujemy w oparciu o udzielone nam upoważnienia. W zależności od potrzeb, oferujemy reprezentację w pełnym lub fragmentarycznym zakresie (np. kontakty z wybraną instytucją). Reprezentując firmy, przestrzegamy wszystkich obowiązujących procedur i terminów, co przekłada się na gwarancję pomyślnego przebiegu kontroli urzędowych.

W ramach usług rejestracji i reprezentacji firmy zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej organizacyjnie i kosztowo formy działalności,
  • rejestrację w US i ZUS,
  • doradztwo w zakresie pozyskania środków finansowych na otwarcie działalności,
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo w zakresie prawidłowego dokumentowania zdarzeń gospodarczych,
  • kontakty z przedstawicielami organów administracji państwowej,
  • opracowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS i US,
  • dostarczanie deklaracji podatkowych do ZUS,
  • kontakty i rozliczenia z US,
  • udział w spotkaniach z przedstawicielami PIP.